AZ | RU | EN     
Ana səhifə Həyatı Əsərləri Məqalələr Fotoqalereya
  

Əsərləri

"Əli və Nino"

Romanda Azərbaycanda XX-ci əsrin əvvəllərində baş verən hadisələrdən bəhs edilir: Birinci Dünya Müharibəsi, Azərbaycan Demokratik Respublikasının quruluşu və istilaçılara qarşi olan davası, avropalılar və şərqlilərin fərqli dünyabaxışları, və s. Əsər boyu Əli bəy Şirvanşirin və Ninonun bir birinə olan sevgisindən çox gözəl yazılıb.

"Əli və Nino" - azərbaycan dilində

"Али и Нино" - на русском языке


* * *
"Iki Od Arasında"
Tarixi roman.
Əsərdə Qarabağ xanlığında Ibrahimxəlil xanın dövründə baş verən hadisələr təsvir olunub.
"Bu əsər yazıçının ən bitkin romanlarından biri olduğu kimi, həm də tarixi, adət və ənənələri, inam və etiqadları, sınaq və yozumları, ayin və mərasimləri çox yaxşı bilən folklorçu, tarixçi, etnoqraf, şərqşunas alimin bütün müşahidə və tədqiqlərinin kiçik həcmli qamusudur." Məmmədhüseyn Təhmasib, "Ədib-alim", "Ədəbiyyat və İncəsənət" q., 9 dekabr 1967

"В крови" ("Между двух огней") - на русском языке


* * *
"Qızlar bulağı"

Roman tariximizin ən qədim dovrlərinə həsr edilib.
Bu əsəri yazarkən müəllif çox böyük tədqiqat işi aparmışdır.

"Девичий родник" - на русском языке


* * *
"Studentlər"

Kiyev təhsil illərinin müşahidələrindən doğan "Studentlər" romanı Çəmənzəminlinin ictimai fikir meydanında söylədiyi öz sözü, öz mülahizələri idi.

"Studetlər" romanı

"1917-ci ildə" romanı


* * *
"Холодный поцелуй"

Yusif Vəzirin qimnaziyada oxuyarkən yazdığı hekayəsi.
Hekayə "Əli və Nino" romanının ilk original versiyasıdır.


* * *
Müstəqilliyimizi istəyiriksə...
Y.V.Çəmənzəminlinin inqilabdan əvvəl dərc olunmuş bir sıra məqalələri.
Həmin məqalələrdə müəllif erməni diasporunun və rus bolşevizminin türk xalqlarının başına açacağı oyunlardan böyük uzaqgörənliklə danışır.

* * *
Tarixi, Coğrafi və İqtisadi Azərbaycan.
Ədəbi ictimaiyyətimizə son vaxtlar məlum olan bu kitab ilk dəfə 1921-ci ildə Türkiyədə nəşr olunmuşdur. Əsərin ideya-siyasi müasirliyi və elmi əhəmiyyəti indiyə qədər öz aktuallığını itirməyib.

* * *
Litva tatarlarının tarixi.
Böyük Avropa müharibəsi bir çox millətlərə zərbələr vurduğu kimi, Litva tatarlarına da toxundu və əsrlərdən bəri Litvada, Lahistanda və Volında gəlmə оlan tatarlar torpaqlarını və məskənlərini tərk еtməyə məcbur оldular. Bu gün bu tatarların bir çoxunu Krımda görürüz: gеnеrallar, zabitlər, hüquqşünaslar, doktorlar, məmurlar və bir çox sənətçilər. Əvvəlcə vətənlərindən yay və qılıncdan başqa tişa bir şеy götürməyən tatarlar, bu gün (tişdan) еlm və fünun ilə təchizli olaraq gеri dönür. Lakin çox yazıq, ana dillərini qеyb еtmişlər. Bizim islamlıq və türklük borcumuz: Litvanyalı qardaşlarımızı hörmət ilə əski vətənlərinə qəbul еtmək və onlara türk dili öyrətmək. Bu bizim həpimizin müqəddəs vəzifəmizdir. Krım tatarı münəvvər sinfinə çox möhtac olduğu üçün zəruri еhtiyacı bir parça dəf еdərlər, zənnindəyiz. Yusif Vəzir.

* * *
Y.V.Çəmənzəminli "Əsərləri" 3 cilddə

Əsərlər I-ci cild

Əsərlər II-ci cild

Əsərlər III-cü cild


* * *
Yusif Vəzirin gündəliklərindən. Mənbə - Azərbaycan MEA Əlyazmalar Insitutu
 

Юношеская любовь (из дневника Юсифа Везира Чеменземинли) (усл)

Влияние женщин на меня (из дневника Ю.В. Чеменземинли) (усл.)

Оскорбленное самолюбие (из дневника Юсифа Везира Чеменземинли) (усл)

Кемал (рассказ)

Из письма М.Г. Везирову (усл)

Прощание с Ашгабадом (усл)

Источник для изучения личности М.Г. Везирова (из дневника Ю.В. Чеменземинли)(усл)

В Питере (из дневника Ю.В. Чеменземинли)(усл)

        

2017 © Yusif Vəzir Çəmənzəminli